HomeKlubyDojo Chorvátsky Grob – Čierna Voda

Dojo Chorvátsky Grob – Čierna Voda

TJ BUDO v  spolupráci s relaxačno – pohybovým centrom L – Activity, s.r.o. vytvoril krúžok pre deti so zameraním na všeobecnú pohybovú, technickú a psychickú prípravu.
Cvičiaci sa učia zodpovednosti, vytrvalosti, disciplíne, rozhodnosti a trpezlivosti. Samozrejmosťou je rešpekt a úcta voči sebe samému i voči ostatným. Rýchlosť, vytrvalosť, šikovnosť ale aj trpezlivosť, pozornosť či kreativitu rozvíjame na tréningoch s pomocou hier, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou učenia Karate a následne vytvára tréningový proces pestrejším a zaujímavejším. Deti sa naučia získať sebavedomie, získavajú nových priateľov a naučia sa základy sebaobrany a KARATE.

Kde nás nájdete:
Relaxačno-pohybové centrum L-Activity, Hlohová  6, Chorvátsky Grob – Čierna Voda

Pondelok 17,30 – 18,40

Streda 17,00 – 18,10

https://budobratislava.sk/wp-content/uploads/Peto_portret-320x320.jpg

Kontakt:
Peter Gatial
tjbudobratislava@gmail.com
0903 822 639

Trénerský zbor

PETER GATIAL (hlavný tréner)
  • 3.dan karate – predseda TJ BUDO Bratislava
  • EurEthICS ETSIA licencia Level 3

Copyright © 2014 Telovýchovná jednota BUDO Bratislava.