HomeO nás

O nás

TJ Budo Bratislava je jedným z najstarších klubov na Slovensku, ktorý bez prerušenia funguje a vychováva nové a nové talenty v karate.

TJ Budo Bratislava vznikla v r. 1988 zlúčením  TJ Slávia Medik, TJ Slávia Filozof, TJ Dunaj a Slávia SVŠT. Toto zlúčenie dalo základ jednej z najúspešnejších jednôt na Slovensku, s hlavným  zameraním na prácu s mládežou. Prvé predsedníctvo sa skladalo z týchto iniciátorov: JUDr. Kukla, Ing. Hluchý, Ing. Jánoš. Trénermi boli: MUDr. Hluchý, M. Mikuš s manželkou, Ing. Starinský, Alenka Segešová. Hlavným trénerom bol MUDr. Divinec, neskôr k trénerskej rade pribudol p. Čertík.

Jednota mala veľmi dobrý rozbeh, ale v roku 1989 sa zakladajúci členovia dali na podnikanie a rozbehnutú jednotu opustili. Novým predsedom sa stal MUDr. Divinec, podpredsedom A. Segešová, hospodárom Ing. Malý. Hlavným trénerom bol naďalej MUDr. Divinec a jeho zástupcami sa stali A. Segešová a Henrich Kreuzer. Páni Mikuš s manželkou, Ing. Starinský, MUDr. Hluchý a p. Čertík odišli  buď do podnikateľského prostredia alebo do zahraničia.  Dočasne sa stal členom našej jednoty aj Ing.  Lajčák, ktorý v našej jednote vydržal len veľmi krátko.

vľavo Maťo Mikuš, vpravo Ľudovít Divinec (1972)
vľavo Maťo Mikuš, vpravo Ľudovít Divinec (1972)

Zmenou personálneho obsadenia našej Jednoty nastali aj problémy, hlavne v zmysle spolupráce našej TJ so Slovenským zväzom karate, ktorý  pravidelne bránil naším úspechom v športovej činnosti. Na určitú dobu naše dovtedajšie výborné výsledky na športovom poli boli  zmrazené. Napriek neprajnosti Zväzu sme naďalej získavali titul najlepšej Jednoty Slovenska, ktorý bol určitú dobu aj finančne honorovaný. Tieto príčiny vyústili najprv do úzkej spolupráci so shihanom Lipinským a k založeniu GOJU KAI SEIWAKAI, v ktorej MUDr. Divinec 6 rokov vykonával funkciu prezidenta a p. Alenka Segešová funkciu hospodárky. Neskôr sme  rozvinuli novú a kvalitnejšiu spoluprácu so shihanom OGAWOM, ktorý priniesol do našej Jednoty nové hodnoty a návrat k pôvodnej myšlienke Karate – cvičiť, zdokonalovať ducha a úctu k druhému ako aj k sebe samému. Od roku 1997, po opakovaných seminároch šéftrénera MUDr. Divinca na Okinawe ako aj od roku 2003 H. Kreuzera u najvýznamnejších majstrov Goju-ryu v rámci Goju ryu Kokusai Karate Kobudo Renmei (Hanshi Choju Kiyuna 10.DAN karate aj kobudo, Hanshi Eiki Kurashita 10.DAN, sensei Oshiro 9.DAN, Hanshi Matayoshi Seitoku 10.DAN karate a 10.DAN kobudo …..), prešla naša Jednota na tento systém.

Fotografia z roku 1971 na ktorej sú .... horný rad: pp. Ondris, Divinec, Cisár, Šimkovič, Kubovčík, Dubček, T.Mikuš, Grman, Albert, Hazucha v seize: pp. Kopinič, Šebej, Ellinger, Ogawa, ?, Porázik, Klementis, Kováč
Fotografia z roku 1971 na ktorej sú …. horný rad: pp. Ondris, Divinec, Cisár, Šimkovič, Kubovčík, Dubček, T.Mikuš, Grman, Albert, Hazucha v seize: pp. Kopinič, Šebej, Ellinger, Ogawa, ?, Porázik, Klementis, Kováč

Neustále problémy so SZK vyústili  k zmene organizácie – prestupom do Slovenskej federácie karate a vstupom do svetovej organizácie karate – WKC, neskôr do WUKF. Od roku 1997 sa novým predsedom Jednoty sa stal pán Henrich Kreuzer, ktorý v zmysle DOJO KUN zaviedol nové trendy, kde hlavným zmyslom našej Jednoty sú nielen dobré až výborné športové výsledky ako na domácom aj medzinárodnom poli, ale hlave vzdelanie, česť a úcta našich členov.
Najnovšiu históriu nášho klubu tvoria zmeny v roku 2021. Presnejšie, 27.5. 2021, sa uskutočnilo zasadnutie TJ BUDO BRATISLAVA, na ktorom sa zvolilo nové vedenie Jednoty.
Predsedom sa stal Peter Gatial, zástupca Čiernej vody a Kráľovej pri Senci, podpredsedníčkou pani Alena Segešová, za Tupolevovu a podpredsedom pán Henrich Kreuzer, sa Ovsište.

Klub vychoval množstvo kvalitných cvičencov karate, kobudo, účastníkov majstrovstiev sveta či Európy, účastníkov svetových pohárov. Mnohí naši členovia boli a sú súčasťou reprezentácie SR v rámci SFKaBU či tvoria výber Talentovanej mládeže SFKaBU.

V súčasnosti trénujeme až na 4 miestach, čo je viac-menej rarita. Vychádzame z tradície a učenia našich učiteľov na Okinawe, ako i doma. I vďaka tomu tvoríme tak silný klub.

Trénujeme:

KONTAKT:

Telovýchovná Jednota  BUDO Bratislava, Romanova 26, Bratislava-Petržalka
IČO: 30806801
DIČ: 2020911717

Číslo účtu:   SK18 0200 0000 0045 2366 1359    

 

predseda TJ BUDO
Peter Gatial,
tel: 0903 822 639
e-mail: tjbudobratislava@gmail.com

podpredseda:
Alenka Segešová
tel:  0904 646 061
e-mail: ajkasegesova@gmail.com

podpredseda:
Henrich Kreuzer
tel: 0903 946 861
e-mail: henokreuzer@gmail.com

Copyright © 2014 Telovýchovná jednota BUDO Bratislava.