HomeO násKontakt

Kontakt

Telovýchovná Jednota  BUDO Bratislava
Romanova 26, Bratislava-Petržalka
IČO: 30806801
DIČ: 2020911717
Číslo účtu:   SK18 0200 0000 0045 2366 1359

Peter Gatial
predseda TJ BUDO
mobil: 0903 822 639
e-mail: tjbudobratislava@gmail.com

Segešová Alenka
podpredseda TJ BUDO
mobil: 0904 646 061
e-mail: ajkasegesova@gmail.com

Henrich Kreuzer
podpredseda TJ BUDO
mobil : 0903 946 861
e-mail: henokreuzer@gmail.com

Copyright © 2014 Telovýchovná jednota BUDO Bratislava.